Me rakastamme kosmetiikkaa, niin kuin varmasti sinäkin! Kosmetiikkaa myös monilla tavoin tarvitaan. Kosmetiikka-ala kuitenkin kaipaa vastuullisia ratkaisuja, sillä kosmetiikkateollisuudella on tällä hetkellä kovat ympäristövaikutukset. Tähän me COSSAlla haluamme panostaa - vaalitaan kosmetiikkaa, mutta vastuullisemmin.

Vastuullista kosmetiikkaa on vaikea määritellä, sillä kosmetiikkatuotteiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset syntyvät monessa kohtaa tuotteen elinkaarta. Kosmetiikan vastuullisuuteen liittyviä riskejä voi siis ilmetä koko tuotteen elinkaaren ajalta - aina raaka-aineiden hankinnasta, valmistuksen energiankäyttöön ja pakkauksien kierrätettävyyteen. Tässä postauksessa avaamme kosmetiikan tuotantoprosessin vaiheita ja tuotantovaiheisiin liittyviä vastuullisuusriskejä.

COSSA yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa hidastaa ja taistelee pikakosmetiikkaa vastaan. Yhteinen missiomme on pidentää kosmetiikan elinkaarta ja vähentää kosmetiikkajätettä. Cosmetics Savior Oy tarjoaa myös vastuullisuuskartoitusta, konseptointia sekä myyntistrategioita kosmetiikka-alan yrityksille. Yhdessä olemme muutos!

 

Tuotteiden suunnittelu:

Kosmetiikkatuotteita suunnitellessa tulisi ottaa huomioon, millaisia ja missä tuotettuja raaka-aineita halutaan käyttää. Onko raaka-aineet synteettisia vai luonnollisia?

Luonnonkosmetiikka on kasvattanut suosiota viime vuosina ja sen osuus on tällä hetkellä n. 5% markkinasta. Vaikka voisi ajatella, että luonnollisten raaka-aineiden käyttäminen on vastuullisempaa kuin synteettisten, ei luonnollisten raaka-aineiden viljely ole täysin kiistatonta. Kun kosmetiikan raaka-aineena käytetään luonnontuotteita, jotka kävisivät myös ruoaksi tai niitä viljellään alueilla, joilla voitaisiin kosmetiikan raaka-aineiden sijasta viljellä ruokaa, syntyy tietty arvoristiriita. Lisäksi ollaan huolissaan raaka-aineiden viljelyn seurauksista, sillä jos kosmetiikassa käytetään luonnosta kerättäviä raaka-aineita, on se aina riski luonnon monimuotoisuudelle. Raaka-aineiden suunnittelussa ei siis kannata nojautua vain siihen, onko materiaali synteettinen vai luonnollinen, vaan pohtia raaka-aineiden syntyperää ja ympäristövaikutusta syvällisemmin.

Tiesitkö, että edelleen 24% maailman palmuöljyn kokonaistuotannosta käytetään kosmetiikkaan? 

Pakkaukset:

Jo suunnitteluvaiheessa pohditaan, mistä materiaalista pakkaus valmistetaan. Voiko pakkauksen kierrättää? Voiko pakkauksen täyttää uudestaan? Tutkimukset osoittavat, että kosmetiikkateollisuuden hiilidioksidipäästöistä voitaisiin leikata 70% jos siirryttäisiin uudelleentäytettäviin pakkauksiin*.

3-4 grammaa huulipunaa sisältävä pakkaus painaa yleensä 20-35 grammaa, eli 7-10 kertaa enemmän kuin itse tuote. Suhteellisen lyhyen käyttöikänsä päätteeksi käyttäjä heittää roskiin pakkauksen, joka koostuu muovista, metallista, erilaisista koristeista ja viimeistelyistä, liimasta, voiteluaineesta ja joskus magneeteista (jotka sisältävät harvinaisia maametalleja, jotka ovat rajallisia ja erittäin saastuttavia). Kaikkien näiden materiaalien erottaminen pakkauksesta sekä lajittelu on käytännössä mahdotonta. Tämä on ongelma, johon kaivataan ratkaisua. 

 

Jakelu

Logistiikkaan liittyvää huolta näkee usein mediassa. Pohditaan, mistä ja miten tuotteet kuljetetaan myyntipaikkaan ja minkälaisia päästöjä tästä syntyy. Logistiikalla toki on omat päästönsä, mutta logistiikan tuottamat päästöt yhden kosmetiikkatuotteen kohdalla ovat verrattain pienet. On siis myytti, että logistiikka on se, joka tuottaa eniten päästöjä tuotantoprosessissa. 


Tuotteet käytössä

Jotta vastuullinen elinkaari yltäisi myös koteihin, on pohdittava, miten kuluttajalle kommunikoidaan tuotteen käytöstä ja after-lifesta. Miten hävikkiä voidaan vähentää kodeissa? Arvioidaan, että kuluttajat tuottavat keskinmäärin 5kg kosmetiikkahävikkiä elinaikanaan. Toki yrityksillä on vastuu valmistaa tuote, joka ei tuota kokoon nähden paljoa jätettä. 

Sanotaan, että vain 9% maailmalla tuotetusta muovista päätyy kierrätykseen, n. 12% päätyy poltettavaksi ja loput 79% kaatopaikoille tai luonnonympäristöön. Nykytiedon mukaan 95% kosmetiikkapakkauksista päätyy roskiin, mutta vain 14% kierrätetyksi. Tämä tekee jopa 103 miljardia kierrättämätöntä kosmetiikkapakkausta. Käsittämätöntä! Tähän pitäisi kiinnittää huomiota jo pakkausten suunnittelussa.Oletko kuullut pikakosmetiikasta?

Pikakosmetiikka (eng. fast beauty) on kosmetiikan nopeaa kiertoa kuvaava termi. Nopea kosmetiikkatuotanto synnyttää suuria päästöjä, eettisiä riskejä sekä hukkaresursseja. Kuluttajan näkökulmasta pikakosmetiikka kannustaa kosmetiikan nopeaan käyttökiertoon ja sen haalimiseen, eikä kosmetiikan kestävään, kiertotalouden mukaiseen käyttöön ja kulutukseen. Lue pikakosmetiikasta kertova postauksemme täältä.

 

Miten toimia paremmin?

Nyt tiedät, että kokonaisvaltaisesti vastuullisen kosmetiikkatuotteen luominen on monimutkaista. Vastuullisuutta voi kuitenkin kehittää ja jokainen vastuullisuutta edistävä seikka on tottakai askel kohti kokonaisvaltaista vastuullisuutta!

Vastuullisuusesimerkki:

Yhä useampi kosmetiikkafirma käyttää tuotteidensa raaka-aineina erilaisia teollisuuden tai elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Hyvä esimerkki vastuullisemmasta raaka-aineiden käytöstä on Lumenen marjatuotteet, jotka syntyvät elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Tämä on yksi tapa vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia.

Entä kuluttajat?

Kuten mainittu, iso osa kosmetiikkatuotteiden vastuullisuudesta ulottuu koteihin. Kun tuote on käytetty loppuun, jää siitä aina pakkaus jäljelle. Pakkauksissa käytetään usein materiaaleina muovia ja metalleja, joiden erottelu ja kierrätys ei välttämättä onnistu. Mikäli tuote jää käyttämättä ja päätyy luontoon tai poltettavaksi, voi siitä pahimmassa tapauksessa vapautua edelleen haitallisia kemikaaleja ympäristöön ja ilmastoon. Tuotteiden ulkopakkauksiin yritykset voivat suhteellisen helposti vaikuttaa. Koska on selvää, että iso osa päästöistä syntyy nimenomaan pakkauksista, olisi iso steppi eteenpäin, jos yritykset satsaisivat ekologisempiin pakkauksiin.

Tiesitkö?

COSSA tarjoaa asiakkailleen ilmaisen kosmetiikan kierrätysoppaan helpottamaan tuotteen lajittelua. Kosmetiikkaa valmistaville, maahantuoville tai myyville yrityksille Cosmetics Savior Oy tarjoaa apua kokonaisvaltaisen vastuullisuuden edistämiseksi. 

 

Mitä siis on vastuullinen kosmetiikka?

Kaiken tämän tiedon valossa, vastuullinen kosmetiikka on monimutkainen käsite. COSSAn määritelmän mukaan vastuullisinta kosmetiikkaa on olemassa oleva kosmetiikka. Pidennetään siis olemassa olevan kosmetiikan elinkaarta ja tuotetaan uutta kestävämmin.

COSSA yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa hidastaa ja taistelee pikakosmetiikkaa vastaan. Yhteinen missiomme on pidentää kosmetiikan elinkaarta ja vähentää kosmetiikkajätettä. Cosmetics Savior Oy tarjoaa myös vastuullisuuskartoitusta, konseptointia sekä myyntistrategioita kosmetiikka-alan yrityksille. Yhdessä olemme muutos!

 

Ole osa COSSAa! 

Shoppaa hävikkikosmetiikkaa ja pelasta tuotteita! Verkkokauppaan.
Tutustu meihin lisää somessa. Instagram. TikTok. Facebook.
Ota meihin yhteyttä: info@cossa.fi